Lidmaatschap en lessen

LID WORDEN 
Jeugdigen van 5 jaar (wordt in jaar van aanmelding 6 jaar) t/m 17 jaar die nooit eerder lid zijn geweest van LTC ’s-Gravenzande kunnen gebruikmaken van het starterspakket.

CONTRIBUTIE EN TENNISLES VOOR REGULIERE JEUGDLEDEN
Als regulier jeugdlid (t/m 17 jr) ben je contributie verschuldigd. Daarvoor ontvang je in maart een contributienota c.q. het bedrag wordt via de ledenadministratie geïncasseerd.
Het reguliere lidmaatschap is een voorwaarde om in te kunnen schrijven voor groepstennisles via Burgersdijk Tennis. Je schrijft altijd apart in voor zomerlessen (18 lesweken) c.q. winterlessen (20 lesweken).
Betaalwijze voor de tennislessen is via een automatische incasso door Burgersdijk Tennis.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende seizoen schriftelijk of per email aan de ledenadministratie te gebeuren. Zie ook op de pagina ‘lidmaatschap’. Wanneer deze opzegging niet plaatsvindt vóór 1 december ben je verplicht de contributie voor het nieuwe jaar in zijn geheel te voldoen. Als je hebt ingeschreven voor de winterlessen, maak je die t/m maart af.

Voor vragen, mail naar info@ltc-sgravenzande.nl