Kennismakingslidmaatschap

Kinderen van 5 (wordt dit jaar tenminste 6 jaar) t/m 17 jaar die kennis willen maken met tennis, kunnen kennismakingslid worden. Dat betekent dat je elke week groepstennisles van 50 minuten volgt (behalve in schoolvakanties) en natuurlijk heel leuk als je mee doet aan andere jeugdactiviteiten. Een eigen racket heb je nog niet nodig, daarvoor zorgt de trainer. Wil je meer weten, lees dan hier verder.

Onine maaltijden bestellen bij tennispaviljoen

Dankzij een unieke samenwerking tussen Mes Amis en Scrumpy.
Met ingang van woensdag 10 februari 2021 kun je bij het paviljoen van LTC ’s-Gravenzande online maaltijden bestellen en deze laten bezorgen of ophalen. Daartoe is beheerder Jasper van der Zwaan met Mes Amis een samenwerking aangegaan met eetcafé Scrumpy uit Wateringen. Bestellen kan via www.scrumpy.nl
Lees hier de brief die namens beheerder Jasper aan de leden is verstuurd.

ALV uitgesteld

Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering (ALV) vanwege de geldende coronaregels uit te stellen.
Volgens de Statuten wordt jaarlijks uiterlijk in de maand februari een ALV gehouden waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Conform de spoedwet ALV kan deze vergadering tot 4 maanden worden uitgesteld. Wanneer er binnen die periode nog steeds geen fysieke bijeenkomst kan plaatsvinden, kunnen we de vergadering alsnog digitaal te organiseren. De contributies voor het nieuwe seizoen worden niet gewijzigd; zoals gebruikelijk versturen we in maart de nieuwe contributienota’s.

Voorjaarscompetitie vrijdagavond

Opzet vrijdagavond voorjaarscompetitie gewijzigd: om de week spelen
In de laatste najaarscompetitie werden vanwege de 1,5 meterregel op vrijdagavond wedstrijden van één uur gespeeld, waardoor de vele teams toch hun wedstrijden konden spelen. Gebleken is echter dat velen de voorkeur geven aan het spelen van ‘normale’ wedstrijden. De vooruitzichten voor de coronasituatie in het voorjaar zijn reden voor de KNLTB om de opzet voor de vrijdagvond aan te passen: de teams van de vrijdagavondcompetitie gaan hun wedstrijden om de week spelen.
Lees hier de toelichting van de KNLTB en de aangepaste speeldata.
Door deze gewijzigde opzet is er mogelijk nog ruimte voor extra competitieteams op vrijdagavond. Heb je interesse, neem dan per ommegaande contact op met Peter van der Hout (06 5157 5342).

Nieuwsbrief december 2020

In de Nieuwsbrief december 2020 een terugblik op afgelopen jaar, en dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan de fantastische opbrengst van de Grote Clubactie (€10.355,10)! We roepen alle leden op om er samen met ons voor te zorgen dat 2021 ouderwets gezellig jaar met veel initiatieven en activiteiten gaat worden. Wil je meehelpen, meld je aan!
Inschrijven voor de Voorjaarscompetitie 2021 kan tot uiterlijk 31 december 2020. Senioren kunnen inschrijven via het formulier op www.ltc-sgravenzande.nl, de jeugd is per mail gevraagd aan te geven of je wel of niet mee gaat doen!
We wensen allen gezellige feestdagen en een gezond en sportief 2021!