Regels op het tennispark

Het afhangsysteem

Wanneer je vrij wilt spelen, ben je verplicht met je spelerspasje ‘een baan af te hangen’. Een spelerspasje krijg je na betaling van de contributie en wordt elke 2 jaar vernieuwd. Je kunt een half uur met zijn tweetjes of 50 minuten met zijn vieren vrij spelen. Je mag alleen afhangen als je op het park aanwezig bent! Pas wanneer je speeltijd voorbij is, mag je opnieuw een baan afhangen. Als het regent mag je geen tijd bijtellen.

Minibaan

De minibaan is voor jeugdleden t/m 9 jaar. Als er geen jeugdleden op de minibaan zijn, mogen juniorleden en aansluitend seniorleden gebruikmaken van deze baan. Jeugdleden hebben echter te allen tijde voorrang.

Introducés

Wil je met iemand tennissen die geen lid is van LTC ’s-Gravenzande dan kun je achter de bar een introducépasje krijgen. Je mag drie keer gratis een introducé meenemen, daarna zijn er kosten aan verbonden. Je kunt dan aan de beheerder Jasper van der Zwaan betalen. Uitzondering hierop is uitwisseling met leden van andere Westlandse clubs. Na de competitie mogen onze jeugdleden met vriendjes of vriendinnetjes van andere Westlandse tennisverenigingen op ons park spelen of omgekeerd.

Gedrag op het park………

Op het tennispark gelden voor iedereen regels. Gedraag je correct ten opzichte van alle andere aanwezigen op het park. Grof taalgebruik wordt niet getolereerd. Wees zuinig met het materiaal van de vereniging. Sla niet met je racket op het net en klim niet over de hekken!