Corona-pagina

Op deze pagina plaatsen we voor de jeugd resp. senioren steeds de ACTUELE MAATREGELEN die vanwege het corona-virus van toepassing zijn. Daarnaast vind je op deze pagina meer c.q. eerder gecommuniceerde informatie en antwoorden op eventuele vragen over corona-gerelateerde onderwerpen.

MAATREGELEN PER LEEFTIJDSGROEP (INCL. AFHANGEN VIA CLUBAPP),
(UPDATE 25 MEI)

De regels per leeftijdsgroep wanneer je naar tennisles gaat of wilt gaan vrij spelen zijn:
* VOOR JEUGDLEDEN T/M 12 RESP. 13 T/M 18 JAAR
* VOOR SENIORENLEDEN

PROTOCOL KNLTB EN NOODVERORDENING GEMEENTE WESTLAND

Als vereniging houden we ons aan het Protocol verantwoord sporten van NOC/NSF en de aanvullende richtlijnen voor tennis van de KNLTB. De gemeente heeft op basis van dit protocol een noodverordening opgesteld.

De gemeente zal streng handhaven en er worden fikse boetes uitgedeeld bij overtreding van de regels. Het kan zelfs leiden tot sluiting van het park. Een eventuele boete zal worden verhaald op de overtreder.

NOG GEEN RACKETWISSEL OP WOENSDAGAVOND

Onder de huidige voorwaarden is er nog geen racketwissel op woensdagavond. We laten weten zodra het weer mogelijk is.

VOORJAARSCOMPETITIE VERVALLEN, MOGELIJK COMPETITIE IN NAJAAR

Alle voorjaarscompetities zijn vervallen, en worden zo mogelijk verplaatst naar het najaar. Zodra meer bekend is over de competitie in het najaar, informeren we jullie. Iedereen die in het najaar mee wil gaan doen, zal straks opnieuw in moeten schrijven. De captains van de teams uit de voorjaarscompetitie ontvangen per mail het inschrijfformulier zodra dat beschikbaar is.

DEZE ZOMER GEEN OPEN SENIOREN TOERNOOI, OVER OPEN JEUGDTOERNOOI NOG GEEN DEFINITIEF BESLUIT

Voor alle sporten geldt dat er nog geen wedstrijden mogen worden gespeeld. De KNLTB heeft alle open senioren-toernooien t/m 2 juli gecanceld. Dat betekent dat ook ons Open Senioren Toernooi (week van 22-28 juni) van de kalender is gehaald. Het Open Jeugdtoernooi staat gepland voor de week van 6 t/m 11 juli. Daarover is nog geen definitief besluit genomen. Omdat de organisatie van dergelijke toernooien natuurlijk voorbereidingstijd vraagt, lijkt de kans klein dat we dit jaar het Open Jeugdtoernooi kunnen organiseren. Heel jammer, we hopen volgend jaar weer mooie toernooien op ons park te hebben.

VRAGEN EN ANTWOORDEN VANUIT DE KNLTB

De KNLTB adviseert de verenigingen over tal van onderwerpen die met de corona-uitbraak te maken hebben. Ze geeft ook antwoord op vragen die verenigingen hebben. Via deze KNLTB-pagina ben je continu op de hoogte van de laatste informatie over corona-maatregelen.

Een veel besproken onderwerp is de CONTRIBUTIE-INNING IN CORONATIJD. Het advies van de KNLTB over dit onderwerp hebben we hieronder samengevat.
Verenigingen kunnen de contributie voor dit seizoen gewoon innen. Een lid is voor het lidmaatschap de volledige contributie verschuldigd, ook al kan er tijdelijk niet vrij getennist worden of lessen gevolgd worden. Een lid betaalt dus niet voor de afname van diensten maar puur voor het lidmaatschap zelf, waarbij het lidmaatschap is aangegaan voor een jaar. Ook wanneer een lid bijvoorbeeld halverwege het jaar zijn lidmaatschap opzegt, blijft het lidmaatschapsgeld voor het hele jaar verschuldigd en krijgt het lid niet pro rata dat bedrag terug.

De kosten die gedekt worden met de contributie blijven doorlopen (huur, onderhoud etc.). In sommige gevallen is sprake van lagere kosten, maar er is ook zeker sprake van minder inkomsten. Advies is om lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Dit kan eventueel betekenen dat er in de algemene ledenvergadering (ALV) – wanneer deze weer bijeen kan komen – besloten wordt om een deel van de contributie terug te geven aan de leden. Het is namelijk ook de ALV die jaarlijks de hoogte van de contributie bepaalt (oftewel, alle leden gezamenlijk bepalen de hoogte van de contributie) en die dus geraadpleegd moet worden over een teruggave.

Iemand mag de contributie in principe niet storneren, want men is contributie verschuldigd omdat men lid is van de vereniging. Een opzegging moet uiterlijk 1 december ontvangen zijn. Is er niet opgezegd dan geldt er dus weer een lidmaatschap voor het hele jaar waarvoor contributie is verschuldigd. Ook wanneer een lid bijvoorbeeld halverwege het jaar zijn lidmaatschap opzegt, blijft het lidmaatschapsgeld voor het hele jaar verschuldigd en krijgt het lid niet pro rata dat bedrag terug.

Het bovenstaande geldt conform de wet en statuten van de vereniging. Een lidmaatschap van een vereniging is anders dan bijvoorbeeld een overeenkomst bij een sportschool, waarbij iemand meestal wel maandelijks kan opzeggen en dan stopt aan het einde van die maand ook de verplichting tot betaling.

Het bestuur volgt de adviezen van de KNLTB en zal de leden zodra mogelijk laten weten hoe we verder met de situatie om zullen gaan.

Deze pagina is bijgewerkt op 16 mei 2020