Corona-richtlijnen tennis voor senioren m.i.v. 25 mei 2020

Wanneer je gaat tennissen gelden veiligheid- en hygiënemaatregelen voor iedereen. Kijk wat je thuis al moet doen en vóór je het park op gaat, alle verdere info volgt op het park.
Houd je te allen tijde aan onderstaande instructies. De gemeente zal streng handhaven en er worden fikse boetes uitgedeeld bij overtreding van de regels. Het kan zelfs leiden tot sluiting van het park. Een eventuele boete zal worden verhaald op de overtreder.
Jasper c.q. Vanita vd Zwaan zijn als toezichthouder op het tennispark aanwezig, hun aanwijzingen moeten steeds worden opgevolgd. Zij handelen op basis van instructies die ze via het bestuur (hebben) ontvangen.
TOEGANG TOT EN REGELS OP HET PARK
* Fietsen blijven buiten het park, op de parkeerplaats is een aparte ruimte gemarkeerd als fietsenstalling.
* Houd je aan de veiligheid- en hygiëneregels:
– blijf thuis als je klachten hebt als neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
– blijf thuis als iemand bij je thuis koorts heeft;
– blijf thuis als iemand bij jou thuis positief getest is op het coronavirus.
* Ga voordat je vertrekt thuis naar het toilet, was je handen, vermijd aanraken van je gezicht en geef geen high fives.
– Kom maximaal 10 minuten vóór de aanvang van je les of reservering naar het park.
* Afhangen (voor vrij-spelen) kan alleen via de ClubApp (Allunited, zie hieronder).
* Alleen leden die aan hun verplichtingen (contributie betaald) hebben voldaan, hebben toegang tot het park. Van degenen die nog niet hebben betaald, zijn de spelerspassen geblokkeerd. Zij kunnen geen baan reserveren c.q. worden niet toegelaten op park. Daarover zijn ze persoonlijk geïnformeerd.
* Op het park zijn looproutes aangegeven.
* De kantine, terras en kleedruimtes blijven op slot.
* Het toilet is bereikbaar, dat geldt ook voor AED/EHBO-trommel.
* Houd overal 1,5 meter afstand.
* Kom ook voor privélessen maximaal 10 minuten vóór aanvang naar het park.
ONLINE ‘AFHANGEN’ VIA CLUBAPP
Heb je nog geen ClubApp, lees dan op www.ltc-sgravenzande.nl hoe je deze eenvoudig kunt installeren.
* Je kunt één dag van tevoren afhangen, één reservering per dag en alleen op het hele uur.
* Open de Clubapp.
* Kies in het menu linksboven ‘reserveren tennisbaan’.
* Kies voor vandaag of morgen.
* Kies je partner(s), je kunt single of dubbel spelen.
* Bevestig je reservering
* Kom je er echt niet uit, mail dan naar info@ltc-sgravenzande.nl
REGELS BIJ HET TENNISSEN
* Elke 5 minuten vóór het hele uur kunnen mensen die gereserveerd hebben naar binnen, vervolgens gaat het hek weer op slot.
* Je mag alléén je eigen gemerkte tennisballen gebruiken (d.w.z. met handen aanraken). Daarom moet iedereen zijn eigen tennisballen gebruiken.
* Vermijd zoveel mogelijk het aanraken van netten, hekken, banken, deuren etc.
* Na 45 minuten klinkt de bel, je veegt de baan en verlaat zsm het park.
* Wil je langer tennissen en is er nog vrije baanruimte als je het park verlaat? Vraag dan aan de toezichthouder of je nog van een baan gebruik kunt maken. Als dit mogelijk is, zal deze de baan voor je reserveren.