STATUTEN

In januari 2015 hebben wij onze statuten gemoderniseerd, waarbij ook de eisen en wensen van de knltb zijn verwerkt. De wijzigingen zijn behandeld en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 22 januari 2015. De volledige statuten vind u hier.