Lidmaatschap

LID WORDEN
Je kunt lid worden door het digitale aanmeldformulier in te vullen, waarbij ook pasfoto toegevoegd moet worden (minimaal 300x400pixels). Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kun je ook het PDF-formulier gebruiken.

Voor nieuwe leden wordt géén inschrijfgeld in rekening gebracht.

De kosten van lidmaatschap voor LTC ‘s-Gravenzande voor het seizoen 2021* zijn:

Senioren (vanaf 18jaar) 190
Junioren (13 t/m 17jaar) 110
Jeugd (11 t/m 12jaar)   90
Jongste jeugd (6 t/m 10jaar)   80
Studententarief (18 t/m 24jaar)* op vertoon
studentenkaart of inschrijvingsbewijs
150

*) Contributies worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering (in februari) vastgesteld.

De leeftijdsgrenzen zijn zo dat een (jeugd)lid tot een leeftijdscategorie behoort als het in het betreffende kalenderjaar de desbetreffende leeftijd bereikt.

Jeugd/junioren (kennismakings)lidmaatschap)
Jeugdigen van 5 t/m 17 jaar die nooit eerder lid zijn geweest van LTC ‘s-Gravenzande, kunnen kennismakingslid worden. Voor meer informatie, klik hier.

LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie wordt verzorgd door Ralph van Vaerenbergh, je kunt hem op onderstaande wijze bereiken: LTC ‘s-Gravenzande t.a.v. Ralph van Vaerenbergh, Marnixlaan 14, 2692 DS ‘s-Gravenzande; Email: ledenadmin@ltc-sgravenzande.nl
Zijn er wijzigingen in je persoonlijke gegevens (wijziging telefoon, adres of naam), vergeet deze niet te melden aan de ledenadministratie of wijzig zelf via de ledenmodule zie hieronder)!

OPZEGGEN
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende seizoen schriftelijk of per email aan de ledenadministratie te gebeuren. Wanneer deze opzegging niet plaatsvindt vóór 1 december ben je verplicht de contributie voor het nieuwe jaar in zijn geheel te voldoen.
Je opzegging is pas definitief als je een bevestiging van de opzegging hebt ontvangen. De datum van binnenkomst van de opzegging bij de ledenadministratie is bepalend. Als je onverhoopt geen bevestiging ontvangt dien je hier zelf tijdig achteraan te gaan bij de ledenadministratie.

In maart worden de contributienota’s verstuurd. De contributie dient dan tijdig betaald te zijn, bij een herinnering wordt € 12,- aan kosten doorberekend. Bij een tweede herinnering wordt €25,- extra in rekening gebracht. Daarna kan overgegaan worden tot het inschakelen van een incasso-bureau, waarbij alle bijkomende kosten voor rekening van het niet-betalende lid zijn.

Ledenmodule
Het is nu mogelijk om persoonsgegevens in te zien en zelf te wijzigen, privacyinstellingen te veranderen of financiële gegevens te wijzigen. Ook kun je via de ledenmodule eenvoudig aanmelden voor het All-In pakket (voor jeugdleden).

Via deze link ga je naar de ledenmodule, je kunt inloggen met het e-mailadres waar je post van LTC op ontvangt, Het wachtwoord is een eerste keer op te vragen.