Contributie 2021

Alle leden hebben hun contributienota ontvangen per mail. Het bestuur verzoekt iedereen de factuur vóór 1 mei te voldoen. De automatische incasso’s worden binnenkort afgeschreven.