ALV uitgesteld

Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering (ALV) vanwege de geldende coronaregels uit te stellen.
Volgens de Statuten wordt jaarlijks uiterlijk in de maand februari een ALV gehouden waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Conform de spoedwet ALV kan deze vergadering tot 4 maanden worden uitgesteld. Wanneer er binnen die periode nog steeds geen fysieke bijeenkomst kan plaatsvinden, kunnen we de vergadering alsnog digitaal te organiseren. De contributies voor het nieuwe seizoen worden niet gewijzigd; zoals gebruikelijk versturen we in maart de nieuwe contributienota’s.