Afhangreglement

Afhangreglement LTC ‘s-Gravenzande

 1. Alleen leden van LTC ‘s-Gravenzande met geldige KNLTB-ledenpas kunnen een baan reserveren met het digitale afhangbord.
 2. Reserveren is alleen mogelijk gedurende openingstijden van het park.
 3. Jeugdleden kunnen alleen reserveren op:
 • maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 18.00 uur;
 • woensdag van 13.00 tot 18.00 uur;
 • vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur;
 • zaterdag- en zondagochtend met (één van) de ouders* van 09.00 tot 12.00 uur;
 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag met (één van) de ouders* op baan 6 en 7 van 18.00 tot 20.00 uur;
 • in de schoolvakanties maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

* De ouder/ouders dient/dienen wel lid te zijn van de vereniging.

 1. Junioren hebben dezelfde speelrechten als de senioren, met uitzondering van maandag- en donderdagavond. De junioren die zaterdag- of zondagcompetitie spelen hebben wel speelrechten op donderdagavond. Wanneer de jeugd speelt van 16.00 tot 18.00 uur zijn er 2 banen beschikbaar voor junioren en senioren.
 2. Pas vergeten? Ezelpas vragen bij de parkbeheerder. De parkbeheerder kan om een geldig legitimatiebewijs vragen om uw lidmaatschap te controleren. Het is niet toegestaan een pas van een ander te gebruiken. De ezelspas dient te worden teruggegeven aan de parkbeheerder.
 3. De tijd die de buitenklok aangeeft, wordt beschouwd als de juiste tijd, tenzij de buitenklok geheel buiten werking is.
 4. Zolang er nog banen vrij zijn, moet u een vrije baan reserveren. Een reservering kan desnoods verwijderd worden waarna opnieuw afgehangen moet worden. Het is altijd mogelijk een specifieke baan te kiezen.
 5. Als u met 2 of 3 personen reserveert, kun u een half uur spelen. Met 4 personen kunt u 45 minuten spelen. U kunt kiezen om bij te dubbelen, als er nog geen reservering is gemaakt na de periode waarin u wilt bijdubbelen. De tijd wordt dan verlengd van 30 naar 45 minuten.
 6. Het is niet toegestaan op de ene baan te spelen terwijl u een andere baan hebt gereserveerd.
 7. Zolang de baan niet door anderen wordt gereserveerd, mag men het spel voortzetten.
 8. Tijdens tennisles of baanonderhoud mag de desbetreffende baan niet worden afgehangen.
 9. Personen die les hebben mogen voordat hun les is beëindigd, niet afhangen.
 10. Tijdens toernooien, competities of andere door de vereniging op de banen georganiseerde evenementen zijn er geen of minder banen beschikbaar voor vrij spelen.
 11. Tijdens de competitie zijn er minimaal 2 banen beschikbaar voor vrijspelen.
 12. Personen die deelnemen aan de onder punt 13 genoemde toernooien, competities of evenementen mogen niet op dezelfde dag afhangen.
 13. Bij onenigheid over de interpretatie van dit reglement of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de parkbeheerder of een bestuurslid.
 14. Als er fraude verdacht wordt volgt een waarschuwing, bij herhaling wordt de ledenpas geblokkeerd. De periode van blokkade wordt door het bestuur bepaald.

Het bestuur van LTC ‘s-Gravenzande, januari 2016