Lidmaatschap

De kosten van lidmaatschap voor LTC ‘s-Gravenzande voor het seizoen 2017 zijn als volgt vastgesteld.

Senioren (vanaf 18jaar) 180
Junioren (13 t/m 17jaar) 110
Jeugd (11 t/m 12jaar)   80
Jongste jeugd (6 t/m 10jaar)   80
Studententarief (18 t/m 24jaar) 145

Studententarief alleen op vertoon studentenkaart of inschrijvingsbewijs.

Voor nieuwe leden wordt géén inschrijfgeld in rekening gebracht.

De leeftijdsgrenzen zijn zo dat een lid tot een leeftijdscategorie behoort als het in het betreffende kalenderjaar de leeftijd bereikt.

Jeugdigen van 5 t/m 17 jaar (geboren 2000 of later) die nooit eerder lid zijn geweest van LTC ‘s-Gravenzande, kunnen kennismakingslid worden. Het kennismakingslidmaatschap 2017 kost €60,- Voor meer informatie, klik hier.

Met een zomerabonnement 2017 kun je tennissen van zaterdag 3 juni t/m zondag 13 augustus. In de week van het Brothers Open Tennistoernooi (24 juni t/m 2 juli) zijn er op weekdagen vanaf 17.30 uur én het hele finaleweekend geen banen beschikbaar voor vrij spelen. In het voorweekend (24/25 juni) is er overdag mogelijk wel ruimte, maar dat is afhankelijk van de wedstrijdplanning.
Na aanmelding via het inschrijfformulier ontvang je een tijdelijke ledenpas en informatie over de regels voor het reserveren van een tennisbaan (‘afhangen’).

Lid worden

Je kunt lid worden door het digitale aanmeldformulier in te vullen, waarbij ook pasfoto toegevoegd kan worden (minimaal 300x400pixels)

Mocht dit onverhoopt niet lukken kunt ook ons formulier op pdf formaat gebruiken.

Met ingang van 2015 geldt dat nieuwe leden middels een automatische incasso betalen, wij verzoeken de bestaande leden vriendelijk om een machtiging te ondertekenen voor deze incasso. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u altijd tot 56 dagen na de afschrijving deze storneren bij uw bank. De facturen worden eind februari digitaal verstuurd,

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Vincent van den Broek, je kunt hem op onderstaande wijze bereiken:

LTC ‘s-Gravenzande t.a.v. Vincent van den Broek
Monnikendampad 25
2692 BL ‘s-Gravenzande

Telefoon: 0174-420 134 (in de avonduren)
Email: ledenadmin@ltc-sgravenzande.nl

Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, vergeet deze niet te melden aan de ledenadministratie zodat wij u op de hoogte kunnen houden!

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk of per email te gebeuren. Wanneer deze opzegging niet plaats vindt vóór 1 december is men verplicht de contributie voor het nieuwe jaar in zijn geheel te voldoen.

Uw opzegging is pas definitief als u een bevestiging van uw opzegging heeft ontvangen. De datum van binnenkomst van de opzegging bij de ledenadministratie is bepalend. Als u onverhoopt geen bevestiging ontvangt dient u hier zelf tijdig achteraan te gaan bij de ledenadministratie.

De contributie wordt dient medio maart betaald te zijn, bij een herinnering wordt er € 12,- aan kosten aan u doorberekend. Bij een tweede herinnering wordt €25,- extra in rekening gebracht. Daarna kan er overgegaan worden tot het inschakelen van een incassobureau, waarbij alle bijkomende kosten voor rekening van het niet betalende lid zijn.