Lidmaatschap

De kosten van lidmaatschap voor LTC ‘s-Gravenzande voor het seizoen 2019 zijn als volgt vastgesteld.

Senioren (vanaf 18jaar) 188
Junioren (13 t/m 17jaar) 110
Jeugd (11 t/m 12jaar)   90
Jongste jeugd (6 t/m 10jaar)   80
Studententarief (18 t/m 24jaar) 150

Studententarief alleen op vertoon studentenkaart of inschrijvingsbewijs.

Voor nieuwe leden wordt géén inschrijfgeld in rekening gebracht.

De leeftijdsgrenzen zijn zo dat een (jeugd)lid tot een leeftijdscategorie behoort als het in het betreffende kalenderjaar de leeftijd bereikt.

Jeugd/junioren (kennismakings)lidmaatschap
Jeugdigen van 5 t/m 17 jaar die nooit eerder lid zijn geweest van LTC ‘s-Gravenzande, kunnen kennismakingslid worden. Voor meer informatie, klik hier.

Lid worden
Je kunt lid worden door het digitale aanmeldformulier in te vullen, waarbij ook pasfoto toegevoegd kan worden (minimaal 300x400pixels).

Mocht dit onverhoopt niet lukken kunt ook ons formulier op pdf formaat gebruiken.

Met ingang van 2015 geldt dat nieuwe leden middels een automatische incasso betalen, wij verzoeken de bestaande leden vriendelijk om een machtiging te ondertekenen voor deze incasso. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u altijd tot 56 dagen na de afschrijving deze storneren bij uw bank. De facturen worden eind februari digitaal verstuurd.

Zomerabonnement 2019
Gedurende de zomermaanden kunnen niet-leden gebruik maken van het zomerabonnement 2019. Meer informatie

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt verzorgd door Ralph van Vaerenbergh, je kunt hem op onderstaande wijze bereiken:

LTC ‘s-Gravenzande t.a.v. Ralph van Vaerenbergh
Marnixlaan 14
2692 DS ‘s-Gravenzande

Email: ledenadmin@ltc-sgravenzande.nl

Zijn er wijzigingen in je persoonlijke gegevens, vergeet deze niet te melden aan de ledenadministratie zodat wij je op de hoogte kunnen houden!

Opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk of per email aan de ledenadministratie te gebeuren. Wanneer deze opzegging niet plaats vindt vóór 1 december is men verplicht de contributie voor het nieuwe jaar in zijn geheel te voldoen.

Uw opzegging is pas definitief als u een bevestiging van uw opzegging heeft ontvangen. De datum van binnenkomst van de opzegging bij de ledenadministratie is bepalend. Als u onverhoopt geen bevestiging ontvangt dient u hier zelf tijdig achteraan te gaan bij de ledenadministratie.

De contributie dient medio maart betaald te zijn, bij een herinnering wordt er € 12,- aan kosten aan u doorberekend. Bij een tweede herinnering wordt €25,- extra in rekening gebracht. Daarna kan er overgegaan worden tot het inschakelen van een incasso-bureau, waarbij alle bijkomende kosten voor rekening van het niet-betalende lid zijn.

Ledenmodule

Het is nu mogelijk om persoonsgegevens in te zien en zelf te wijzigen, privacyinstellingen te veranderen of financiële gegevens te wijzigen. Ook kun je via de ledenmodule eenvoudig aanmelden voor het All-In pakket (voor jeugdleden).

Via deze link ga je naar de ledenmodule, je kunt inloggen met het e-mailadres waar je post van LTC op ontvangt, Het wachtwoord is een eerste keer op te vragen.