Algemene ledenvergadering

Op woensdag 26 februari a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering 2019 (ALV) plaats in het tennispaviljoen op het Schwagermann Tennispark. Aanvang van de vergadering is 20.15 uur. Alle leden ontvangen een uitnodiging per mail.

Lees hier de agenda en jaarverslagen van secretaris, wedstrijdtennis, jeugdzaken en overige activiteiten. De financiële jaaroverzichten 2019 van zowel de vereniging als van de Stichting Beheer Tennispark liggen een half uur vóór aanvang van de vergadering ter inzage in het paviljoen.

In het kader van sociale veiligheid gaat de heer W. Kamermans, lid van onze vereniging, de taak van vertrouwenscontactpersoon op zich nemen. Hij geeft in de ALV een presentatie over de rol van de vertrouwenscontactpersoon.