Indeling voorjaarscompetitie 2019 en Captainsavond 26 maart a.s.

De competitie-indeling voorjaar 2019 is bekend. Dinsdag 26 maart is de Captainsavond voor de senioren, lees hier de uitnodiging.
Het kan zijn dat het lijkt of je team op een ander niveau (klasse) is ingedeeld ten opzichte van vorig jaar. De reden daarvan is dat de hele competitie-opzet nogal is gewijzigd.

Harmonisatie van de competitiesoorten
Voor alle teams in de voormalige districts- en regiocompetities is bij de inschrijving een eenmalige ploegopgave gedaan. Op basis van de ploeggemiddeldes (actuele rating) is de piramide van klassen opnieuw opgebouwd en zijn alle teams ingeschaald in de nieuwe klassen. Het kan dus voorkomen dat er een aantal teams nu in een andere klasse is ingedeeld dan voorheen, maar alle teams staan nu in de klasse waar ze op basis van het ploeggemiddelde thuishoren. Meer weten hierover, kijk dan op Mijn KNLTB.nl  Voorjaarscompetitie.