Langer doorspelen in najaar-/winterperiode 2018-2019

De Stichting Beheer Tennispark ’s-Gravenzande heeft besloten de verlenging van het seizoen komende najaar/winterperiode voort te zetten. Vanaf 1 november 2018 worden de openingstijden aangehouden die in de maanden januari t/m maart van kracht waren.
– maandag 13.30-17.00 uur en 19.00-22.00 uur
– woensdag 10.00-12.30 uur en 19.00-22.00 uur
– donderdag 19.00-22.00 uur
– zaterdag 13.30-17.00 uur

Het uitgangspunt is tot medio december – uiteraard afhankelijk van weersomstandigheden – alle banen open te stellen. Omdat de kans op vorst/dooi na december groter is gebleken, is het streven om in die periode de helft van de banen zoveel mogelijk bespeelbaar te houden.